Niszczenie
dokumentów

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Odbiór dokumentacji

Odbiór dokumentacji od klienta (podstawienie pustych worków lub pojemników w wyznaczone przez klienta miejsce lub miejsca, załadunek dokumentów do zniszczenia, odbiór pełnych pojemników z dokumentami, transport do instalacji niszczącej dokumenty, rozładunek samochodu)

Niszczenie dokumentacji

Niszczenie dokumentacji (komisyjna kontrola, wystawienie certyfikatu zniszczenia)

Recycling

Przetwarzanie odpadów w procesie niszczenia dokumentów i odzyskiwanie surowca (celem jest przywrócenie do obiegu każdego surowca nadającego się do ponownego wykorzystania; efektem naszych starań będzie rosnąca ilość wysokiej jakości materiałów otrzymanych drogą recyklingu)

Skip to content